FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाबाट निर्मित कार्यविधिहरु ।

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कानेपोखरी गाउँपालिकाको तहवृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि,२०८०

७९-८० 06/27/2023 - 17:18 PDF icon कार्यविधि स्क्यान.pdf

अतिरिक्त समयमा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९

७९-८० 01/18/2023 - 11:42 PDF icon अतिरिक्त समयमा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९.pdf

‘ग’ वर्गका अपाङ्गता परिचयपत्रवाहक व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

७९-८० 01/18/2023 - 11:41 PDF icon ‘ग’ वर्गका अपाङ्गता परिचयपत्रवाहक व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि, २०७९.pdf

"आफ्नै बारी, अर्गानिक पोखरी" कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७९

७९-८० 09/30/2022 - 13:34 PDF icon आफ्नै बारी अर्गानिक पोखरी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf

Pages