FAQs Complain Problems

सूचना

गाउँसभाबाट पारित कानुन तथा कार्यविधिहरु ।

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कानेपोखरी गाउँपालिकाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०७९

७९-८० 08/15/2022 - 12:48 PDF icon कानेपोखरी गाउँपालिकाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०७९.pdf

कानेपोखरी गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७९

७९-८० 08/15/2022 - 12:29 PDF icon कानेपोखरी गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७९.pdf

कानेपोखरी गाउँपालिकाको नागरिक उपचार सहायता कोष परिचालन ऐन, २०७९

७८/७९ 07/15/2022 - 13:07 PDF icon कानेपोखरी गाउँपालिकाको नागरिक उपचार सहायता कोष परिचालन ऐन, २०७९.pdf

कानेपोखरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७९

७८/७९ 07/14/2022 - 20:08 PDF icon कानेपोखरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९.pdf

Pages