FAQs Complain Problems

घटना दर्ता

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धी कानेपोखरी गाउँपालिका को अत्यन्त जरुरी सूचना । ७९-८० 04/07/2023 - 20:11
सार्वजनिक सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा । ७९-८० 08/05/2022 - 11:39 PDF icon आ.व.२०७८।०७९ को वार्षिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण विवरण.pdf
सार्वजनिक सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा । ७९-८० 08/05/2022 - 11:39
माघ महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण । ७८/७९ 02/16/2022 - 12:29 PDF icon माघ महिनाको रिपोट.pdf
TOR of VITAL EVENTS REGISTRATION BOOK DIGITIZATION in Kanepokhari Rural Municipality] (Scanning and Entry) ७७/७८ 09/06/2020 - 13:08 PDF icon TERMS OF REFERENCE.pdf
विवाह दर्ताको सूचना फारम ७५/७६ 01/02/2019 - 14:39 PDF icon विवाह दर्ताको सूचना फारम.pdf
सम्बन्ध विच्छेद दर्ताको सूचना फारम ७५/७६ 01/02/2019 - 14:34 PDF icon सम्बन्ध विच्छेद दर्ताको सूचना फारम.pdf
बसाईसराई दर्ताको सूचना फारम ७५/७६ 01/02/2019 - 14:30 PDF icon बसाईसराई सुचना फारम.pdf
मृत्य दर्ता फारम ७५/७६ 01/02/2019 - 14:25 PDF icon मृत्यु दर्ता फारम.pdf
जन्म दर्ता फारम ७५/७६ 01/02/2019 - 14:22 PDF icon जन्म दर्ता फारम.pdf