FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व.२०८०।८१ को दोस्रो त्रैमासिक घटना दर्ता तथा सामजिक सुरक्षा सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना। ८०/८१ Friday, March 22, 2024 - 07:30 PDF icon आ.व.२०८०।८१ को दोस्रो त्रैमासिकको प्रगति प्रतिवेदन.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण सार्वजनिक गरिएको सूचना। ८०/८१ Wednesday, November 29, 2023 - 13:43 PDF icon आव २०८०।०८१ को पहिलो त्रैमासिक विवरण (पञ्जीकरण र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी).pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी शिविर सञ्चालन सम्बन्धमा कानेपोखरी गाउँपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना। ८०/८१ Wednesday, July 19, 2023 - 13:27
सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम सार्वजनिक सूचना प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । ७९-८० Saturday, March 4, 2023 - 16:35 PDF icon ward 1-7.pdf
व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना । ७९-८० Monday, January 23, 2023 - 10:30
पञ्जीकरण र समाजिक सुरक्षा सम्बन्धि पहिलो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० Wednesday, December 21, 2022 - 15:16 PDF icon पञ्जीकरण र समाजिक सुरक्षा सम्बन्धि पहिलो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf
नवीकरण गर्न बाँकी लाभग्राहीहरुको विवरण । ७९-८० Tuesday, November 15, 2022 - 16:15 PDF icon नवीकरण वाँकी लाभग्राही विवरण.pdf
सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । ७९-८० Friday, August 26, 2022 - 14:50
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही सूचीकरण सम्बन्धी सूचना । ७९-८० Thursday, July 21, 2022 - 19:12
सूचना ! सूचना !! सूचना !!! ७९-८० Sunday, July 17, 2022 - 19:15

Pages