FAQs Complain Problems

सूचना

कार्यक्रममा उपस्थित भइदिने सम्बन्धी सूचना।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,ईटहरीको चलानी नं.ITH-२०८१-४५४३९, मिति २०८०।११।१३ को पत्रानुसार कार्यक्रममा उपस्थित भईदिने सम्बन्धी सूचना।

आर्थिक वर्ष: