FAQs Complain Problems

कम्प्यूटर अपरेटर (सहायक पाँचौ), फार्मेशी (सहायक पाँचौं), सहायक कम्प्यूटर अपरेटर (सहायक चौथौं) र कार्यालय सहयोगी (श्रेणी विहिन) पदको परिक्षा सञ्चालन तथा आवेदन पेश गर्ने आवेदकहरुको विवरण सम्बन्धी सूचना।

आर्थिक वर्ष: